Cyn Brif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones yn derbyn MBE ym Mhalas Buckingham

Bill and HMH Bill

Llongyfarchiadau mawr i gyn Brif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones – sydd yn y llun gyda’i wraig Sheila – wedi iddo dderbyn MBE gan y Frenhines heddiw!

Dywedodd Bill: “Rwyf newydd adael Plas Buckingham ac yn dal fy MBE yn sownd! Rwyf mor falch o’r gydnabyddiaeth yma sydd yn deyrnged i lwyddiant holl deulu Hafal sy’n cynnwys aelodau, ymddiriedolwyr, rheolwyr a staff – ac mae’n wych i weld bod Hafal yn parhau i ffynnu, yn darparu gwasanaethau gwych i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn pwysleisio negeseuon yr ymgyrch hefyd. Parhewch a’r gwaith da!”

Unofficial1

 

 

 

 

www.hafal.org
Dewch o hyd i ni ar facebook a twitter