Chris Evans AS yn ymweld â Hafal Caerffili

Roedd Chris Evans, Aelod Seneddol dros Islwyn, wedi ymweld â phrosiect Hyderus Hafal yng Nghaerffili heddiw. Roedd staff a chleientiaid Hafal wedi arddangos y gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cefnogi gofalwyr a phobl ag afiechyd meddwl difrifol yn yr ardal. Roedd Jacki Southgate – Swyddog Cyfranogiad Gofalwyr – wedi tywys Chris o gwmpas y safle ac roedd wedi gwneud sylw ar sut oedd prosiectau Hafal yn ei etholaeth yn Islwyn wedi creu argraff arno, yn enwedig y modd y maent yn darparu gwasanaethau holistaidd ac yn hyrwyddo adferiad.

IMG_7434 photo (1) photo (3) IMG_7399

Roedd yna gwis gyda gwobrau’n cynnwys nwyddau Hafal a cherddoriaeth gan brosiect y Coed-duon – caneuon gwreiddiol a gyfansoddwyd a’u canu gan aelodau’r prosiect gyda chyfeiliant Rec Rock! (Diolch i Erin a Gabby!)

Diddanwyd ein gwesteion wedyn gan berfformiad gan Pink Fly.

Dywedodd Jacki: “Diolch o galon i Kevin Lewis, cydlynydd prosiect Hyderus, a Craig Evans, cydlynydd Prosiect trin ac i’r talentog Pink Fly! am eu perfformiad ac i’r Red Rock ffantastig. A diolch i’r tîm gweini bwyd, Lisa, Dave, Michelle a Hannah.

“Yn fwy na dim, diolch i’r holl ofalwyr a phobl sydd yn defnyddio ein prosiectau a’n gwasanaethau, yn gwirfoddoli ac i’r timau staff ac i Elin Jones – Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr – am ei chefnogaeth barhaus a’i sylwadau hael.

“Mae Chris yn gefnogwr brwd o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Hafal. Roedd wedi cydnabod hyn gan roi diolch yn ei sylwadau wrth iddo gloi’r sesiwn.”