Newyddion Posts from : Mehefin2015

Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf

Roedd Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf wedi cynnal noson wobrwyo ar y 5ed o Fehefin yng Nghlwb Bowlio Aberpennar. Roedd Rachel Spry a Kerris Olsen-Jones wedi arwain y noson a oedd wedi ei threfnu er mwyn cydnabod ac anrhydeddu’r… Darllenwch mwy

Hafal supports event celebrating young carers

Rhondda Cynon Taf’s Young Carers’ Service hosted an awards night on 5th June in Mountain Ash Indoor Bowls Club. The evening was hosted by Rachel Spry and Kerris Olsen-Jones and was held to acknowledge and honour the amazing work carried… Darllenwch mwy