Yr haul yn tywynnu ar daith gerdded Sir Benfro i Hafal

Diolch o galon i bawb a wnaeth gymryd rhan yn y daith gerdded elusennol o Abereiddi i Borthgain ddydd Sadwrn er mwyn casglu arian i Hafal. Roedd yn ddiwrnod hyfryd am y faith daith gerdded fel y gallwch weld o’r lluniau. Hoffwn dalu teyrnged arbennig i Mat Whiting am drefnu’r daith a fydd nawr yn ddigwyddiad blynyddol yn Sir Benfro! Dewch i ganfod mwy am ein hymgyrch Caffael ar y Corfforol! 2014 @ http://lgp.hafal.org/