Y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford yn ymweld â Chanolfan Adferiad Newydd Hafal ym Mhontardawe

 

a b

Roedd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford AC wedi ymweld â’n Canolfan Adferiad ym Mhontardawe ar ddydd Mercher, 7fed Ionawr 2015 er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am gynlluniau’r Elusen Gymreig – a chael trafodaeth am y materion allweddol sydd yn wynebu pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr yng Nghymru.

Roedd yr ymweliad wedi rhoi’r cyfle i’r Gweinidog i weld y cynnydd sydd wedi ei wneud o ran datblygu’r ganolfan Adferiad, sydd wedi derbyn cyllid “Arloesedd” y Loteri Fawr. Yn ogystal â lletya Prif Swyddfa’r Elusen, bydd y Ganolfan yn darparu gwasanaeth blaengar i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sydd yn gleifion mewnol gyda 15 gwely, a bydd yn creu 60 sywdd newydd yn yr ardal.

e f

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu’r Gweinidog i’n Canolfan newydd sydd yn cynrychioli pennod newydd yn hanes yr Elusen. Bydd y Ganolfan yn cynnig gwasanaeth uchelgeisiol sydd yn darparu cymorth holistaidd i gleifion mewnol a thriniaeth i bobl ag afiechyd meddwl difrifol.

“Roeddwn wedi mwynhau trafod gyda’r Gweinidog sut y byddwn yn darparu gwasanaeth arloesol sydd yn uchelgeisiol i gleientiaid ac yn gosod safonau newydd o ran arfer gorau yng Nghymru – a bydd yn amlygu dull ‘gofal iechyd darbodus’ tuag at ddarparu gwasanaethau yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru.”

Yn ystod yr ymweliad, roedd y Gweinidog wedi cael gwibdaith o’r cyfleuster cyn cwrdd ag aelodau o staff i drafod cynlluniau ymgyrchu Hafal, pryderon yr Elusen am neilltuo cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a’r ymgysylltiad parhaus gyda Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

hi

Darllenwch mwy am y Ganolfan newydd yma: https://www.hafal.org/2013/01/hafal-wins-big-lottery-funding-to-develop-new-recovery-centre/ See More