Cleientiaid Hafal Wrecsam yn sefydlu “Prosiect Cyw Iâr”!

IMG_0578 IMG_0582

 

Mae cleientiaid Hafal Wrecsam wedi bod yn gweithio gyda’r myfyriwr gwaith cymdeithasol Wes Griffiths, Rheolwr Ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Sean Clarke a’r Arweinydd Practis Denise Charles er mwyn sefydlu’r “Prosiect Cyw Iâr”.

Mae’r prosiect wedi ei leoli yn uned pobl hŷn Heddfan, lle y mae defnyddwyr gwasanaeth wedi gweithio ar y cyd gyda staff Hafal er mwyn trawsnewid sied i mewn i gartref ar gyfer y cyw ieir. Mae dau fusnes lleol – siop ddillad y dynion Off The Cuff a siop harddwch Inspire Hair and Beauty – wedi cyfrannu i’r prosiect ar y cyd gyda gofalwyr Hafal.

Roedd cleientiaid Hafal wedi cysylltu â’r British Hen Welfare Trust sydd yn achub ieir, ac wedi derbyn chwech iâr dydd Llun erbyn hyn a’u croesawu i’w cartref newydd. Bydd y cleientiaid nawr yn cefnogi rhai o’r cleifion mewnol sydd yn yr uned pobl hŷn er mwyn gofalu am y ieir a chasglu wyau ffres! Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi noddi’r ieir, ac mae cleientiaid wrthi’n brysur yn trefnu seremoni agor ar gyfer y Prosiect Cyw Iâr a bydd y Bwrdd yn mynychu.