Capteiniaid Clwb Golff Parc Cottrell yn Casglu Mwy Na £4500 i Hafal

20141114_200346 (2)

Mae Clwb Golff Parc Cottrell wedi casglu £4580 i Hafal. Roedd Capteiniaid Clwb Golff Parc Cottrell (Dynion, Merched ac adrannau Hŷn) wedi dewis Hafal fel eu helusen y flwyddyn ar gyfer 2014 yn sgil y gwaith pwysig y mae’r mudiad yn ei wneud yn Ne Morgannwg ac ar draws holl siroedd Cymru yn cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl difrifol.

Cyflwynwyd y rhodd i Reolwr Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg Hafal, Junaid Iqubal, yn y Clwb ar ddydd Gwener, 14eg o Dachwedd.

Dywedodd Alun Thomas, sydd ar fin cychwyn yn ei swydd fel Prif Weithredwr Hafal: “Rydym yn hynod ddiolchgar am y rhodd sydd wedi ei dderbyn gan Gapteiniaid Clwb Golff Parc Cottrell. Mae unrhyw arian sydd yn cael ei gasglu ar ran Hafal yn mynd yn syth i’r gwasanaethau sydd yn darparu cymorth adferiad allweddol i bobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr. Bydd yr arian yn helpu i wella bywydau – ond mae’r cyhoeddusrwydd a ddaw yn sgil bod yn elusen y flwyddyn i’r Clwb yn mynd i helpu i godi ymwybyddiaeth o’r gwaith pwysig y mae Hafal yn ei wneud yn yr ardal.”

Mae Clwb Golff Parc Cottrell yn barc golff 400 erw, gyda dau gwrs golff pencampwriaeth ger Caerdydd sydd yn boblogaidd ar gyfer cyfarfodydd busnes, digwyddiadau corfforol a phriodasau. Mae aelodaeth y Clwb ymhlith yr uchaf yn Ne Cymru ac fe’i defnyddir ar gyfer ystod o ddigwyddiadau golff er mwyn casglu arian i Hafal, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymhlith ei aelodau ac ymwelwyr o waith yr elusen.

Y digwyddiad cyntaf oedd Diwrnod Elusen y Capten (Dynion) – y cyntaf o’i fath – a gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 31ain o Fai, ac fe’i mynychwyd gan 100 o aelodau. Roedd gwobrau yn y digwyddiad yn cynnwys talebau a gyfrannwyd gan y chwaraewr golff proffesiynol Gareth, ceiropractydd Chris ac archfarchnad Sainsbury, Colchester Avenue, Caerdydd. Addawodd banc Barclays gyfateb unrhyw swm a gaglwyd hyd at £1000.

Dywedodd Edwin Yhap, Capten (Adran y Dynion) yng Nghlwb Clwb Golff Parc Cottrell: “Fel cyn weithiwr iechyd meddwl, rwyf yn gwybod pa mor bwysig yw’r cymorth sy’n cael ei ddarparu gan fudiadau fel Hafal i’r rhai hynny ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr. Oni bai am eu cymorth, buasai wedi bod yn anodd iawn i reoli ein hamgylchiadau.”