Newyddion Posts from : Rhagfyr2014

Cleientiaid Ifanc Hafal yn cwrdd â’r Gweinidog

Pobl ifanc o Hafal yn cwrdd â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr wythnos hon er mwyn trafod ffyrdd i wella Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS).yng Nghymru Mae’r cyfarfod, a drefnwyd gan y Comisiynydd Plant i Gymru,… Darllenwch mwy

Aelod HELP Hafal yn mynychu’r gynhadledd INVOLVE

  Roedd Karen Morgan, sy’n Aelod o Banel Arweinyddiaeth Arbenigol Hafal (HELP), wedi mynychu cynhadledd INVOLVE yn Birmingham mis diwethaf. Roedd y gynhadledd ‘Changing Landscapes’ yn y Ganolfan Arddangosfeydd Genedlaethol yn Birmingham wedi ei hagor gan Dr. Russell Hamilton, Cyfarwyddwr… Darllenwch mwy