Newyddion Posts from : Tachwedd2014

Prif Weithredwr Bill yn ffarwelio â Hafal

Mae Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones, sydd yn ymadael â Hafal yr wythnos hon, wedi rhoi diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r mudiad yn ystod ei gyfnod fel Prif Weithredwr. Dywedodd Bill: “Hoffwn estyn diolch i’r Aelodau, gwirfoddolwyr, staff ac… Darllenwch mwy

DIWRNOD GWYCH YN EIN CYNHADLEDD HYDREF 2014

Cynhaliwyd Cynhadledd Hydref Hafal yn Llanfair-ym-Muallt ddoe ac roedd yn ffantastig! Roedd gweithgareddau’n cynnwys y Great Welsh Bake Off!, Tai Chi, gweithdy ar therapïau  siarad a gweithdy celf wedi ei ysbrydoli gan Matisse …