Newyddion Posts from : Medi2014

Sgorio Gôl yn Nigwyddiad Caffael ar y Corfforol! yn Aberystwyth

Roedd ymwelwyr â digwyddiad Caffael ar y Corfforol! heddiw yng Ngheredigion wedi cael y cyfle i fynd am gôl mewn ciciau o’r smotyn cyn derbyn cinio maethlon a smwddis iachus. Ac roedd y sawl nad oedd am chwarae pêl-droed wedi rhoi cynnig ar gylchau hwla ar yr ochrau!

Her Ynys Môn: CERDDWCH FILLTIR

Yn nigwyddiad Caffael ar y Corfforol! heddiw yn Ynys Môn, roedd y sawl a fynychodd wedi cael y cyfle i GERDDED MILLTIR ar draws cefn gwald, a hynny mewn ymdrech i ysbrydoli pobl i ymgymryd â’r arfer yn rheolaidd.