Newyddion Posts from : Mehefin2014

Gadewch i ni ddechrau rhwyfo!

Roedd defnyddwyr gwasanaeth, staff ac Ymddiriedolwr Hafal, Ceinwen, wedi dangos eu hymrwymiad i’r ymgyrch “Caffael ar y Corfforol” eleni drwy gymryd than yn y ‘Ras Fawr Rafftiau Afon Menai’ dydd Sul diwethaf – gan wneud argraff ar ôl dod yn 8fed allan o 45 yn y ras! Rhwyfo da bawb.

Let’s Get Rowing!

Hafal service users, staff and Trustee Ceinwen showed their commitment to this year’s “Let’s Get Physical!” campaign by taking part in the Great Menai Strait Raft Run last Sunday