Heather ar fin dechrau rhwyfo ar draws y Môr Inidiaidd ar ran Hafal!

Mae’r rhwyfwraig gystadleuol HeatherRees-Guant o Orllewin Cymru ar fin dechrau ei thaith rhwyfo epig ar ran Hafalar draws y Môr Indiaidd a fydd yn golygu rhwyfo 5000 o filltiroedd ar draws ymôr agored o Awstralia i Dde Affrica! Dwyedodd   Heather: “Mae rhwyfoar y môr yn hollol ddibynnol ar wydnwch meddyliol a chorfforol. Dyma pam wnes iddewis cefnogi Hafal oherwydd fel fi, mae cleientiaid Hafal yn bobl arferolsydd yn mynd i’r afael â heriau eithriadol.”  Bydd y daith yn cychwyn ofewn y diwrnodau nesaf. 

Bydd Yellowbrick yn dilyn taith y cwch ar draws y môr @ http://my.yb.tl/Scotiaexplorer/map-only/
Blogiau diweddaraf ar wefan Ocean Row Events @ http://www.oceanrowevents.com/blog
Mae dolenni gan y criwiau at eu helusennau a’u blogiau ar dudalen yr ORE Crew @http://www.oceanrowevents.com/expeditions/crew
Mwy o wybodaeth am yr ymgyrch “Caffael ar y Corfforol!” yma – https://www.hafal.org/  yn Geraldton, Awstralia.