Hafal yn galw am fynediad gwell at therapïau siarad i bobl ag afiechyd meddwl difrifol

Rydym yn cynnal menter ar y cyd â’n hymgyrch “Caffael ary Corfforol!” sydd yn ceisio hyrwyddo mwy o ddewis a chynnal ardderchowgrwyddyn y broses o ddarparu meddyginiaethau a therapïau siarad i bobl ag afiechydmeddwl difrifol. Mae’r ddau brosiect yma yn cael eu cefnogi gan  Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwlgyda Diverse Cymru yn sicrhau ein bod yn apelio at gymunedau lleiafrifol adifreintiedig. 

Fel rhan o’r ymgyrch i wella triniaethau yng Nghymru, maeHafal am sicrhau bod therapïau seicolegol ar gael yn fwy eang yng Nghymru ibobl ag afiechyd meddwl  difrifol.

Maeein Cynllun 5 Pwynt yn galw am: 

  1. Sicrhau bod therapïau seicolegol ar gael yn fwy hawdd a chyson ar draws Cymru i bobl ag afiechyd meddwl difrifol
  2. Mynediad cyflym a rhoi blaenoriaeth i therapïau seicolegol i bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd
  3. Cynnwys therapïau seicolegol yn gyson mewn Cynlluniau Gofal a Thriniaeth i bobl sydd yn  defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd
  4. Therapïau seicolegol  ar gael yn fwy eang ac yn dod yn ddarpariaeth safonol o fewn unedau ac ysbytai iechyd meddwl
  5. Sicrhau bod ystod lawn o ymyriadau seicolegol ar gael i bobl sydd ag afiechyd meddwl parhaus a difrifol sydd angen ymyriad arbenigol ar lefel gofal eilaidd yn ogystal ag ymyriad gofal lefel gynradd ar gyfer iselder, straen a gorbryder.