Cangen Iechyd Aneurin Bevan Unsain yn cyfrannu Bws Dysgu i Hafal

Mae Hafal amdalu teyrnged i Gangen Iechyd Aneurin Bevan Unsain ar ôl iddynt gyfrannu BwsDysgu i’r elusen. Mae’r Bws yn cynnwys nifer o gyfrifiaduron a bwrdd gwynrhyngweithiol a bydd yn cael eu defnyddio i ddarparu hyfforddiant i ddefnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr am flynyddoedd i ddod.

Roedd yseremoni swyddogol o ran trosglwyddo’r Bws Dysgu wedi ei chynnal yr wythnosdiwethaf yn Llanfair ym Muallt pan oedd Terry Thurgar, Cadeirydd Bwrdd IechydAneurin Bevan, wedi cyflwyno’r allweddi i Brif Weithredwr Hafal, BillWalden-Jones (gweler y llun isod).

DywedoddYsgrifennydd y Cwmni, Nicola Thomas: “Ar ran ein holl gleientiaid a’nHaelodau, hoffwn ddiolch i Gangen Iechyd Aneurin Bevan am eu rhodd hael iawn.Rydym wrth ein bodd gyda’r Bws a fydd yn rhoi’r cyfle i ni ddarparuhyfforddiant i gynulleidfa o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr dipyn ehangach -ac i gyrraedd pobl ym mhob rhan o Gymru.”

O’r chwith i’r dde: Martin Horton, Unsain;Terry Thurgar, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan; Bill Walden-Jones, PrifWeithredwr, Hafal; Carmen Bezzina, Unsain