Newyddion Posts from : Mai2014

Caffael ar y Corfforol! yn ysbrydoli grŵp cerdded yn Rhondda Cynon Taf

Roedd yr ymgyrch genedlaethol, Caffael ar y Corfforol!, wedi cyrraedd Rhondda Cynon Taf heddiw gyda digwyddiad yn Aberdâr. Roedd gwesteion wedi derbyn y cyfle i dderbyn archwiliad corfforol yn y Ganolfan Iechyd Mudol, cymryd rhan mewn ymarferion cadw’n heini a mwynhau cinio iachus.

Diolch Elin!

Roedd Cadeirydd Hafal Elin Jones wedi dathlu carreg filltir yr wythnos hon o ran ei phen-blwydd ac wedi bod hyn hynod garedig drwy ofyn i bobl i wneud cyfraniad at Hafal yn hytrach na rhoi anrhegion iddi.