Newyddion Posts from : Chwefror2014

Cyfnodolyn Gwanwyn 2014

Mae ein cyfnodolyn ar gyfer Gwanwyn 2014 ar gael nawr ac mae’r rhifyn arbennig hwn yn canolbwyntio ar driniaethau drwy drafod meddyginiaethau a therapïau seicolegol. Ewch i fwrw golwg ar y cyfnodolyn am wybodaeth ar:

Spring 2014 journal

Our Spring 2014 journal is out now and it’s a treatments special focusing on medications and psychological therapies. Check out the journal for info on:

Hafal a gofalwyr: y diweddaraf o ran ein hymgyrch

Mae Hafal wedi bod yn ymgyrchu’n galed er mwyn sicrhau bod hawliau gofalwyr cyn gryfed â phosib yn y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant cyfredol sydd yn mynd drwy’r broses ddeddfwriaethol ar hyn o bryd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Hafal and carers: an update on our campaigning

Hafal has been campaigning hard to ensure that the rights of carers are strengthened as much as possible in the new Social Services and Well-being Bill currently going through the legislative process in the National Assembly.

Nodyn Briffio Hafal ar y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Mae Hafal wedi paratoi nodyn briffio polisi i Aelodau Cynulliad ei ystyried wrth iddynt ddadlau y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yr wythnos hon. Mae’r nodyn briffio yn amlygu nifer o welliannau sydd angen eu gwneud i’r Bil a gyflwynwyd gan Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, fis Ionawr diwethaf.

Hafal hits France!

Hafal recently publicised the work it does in Wales to promote empowerment and good practice at the World Health Organisation Collaborating 4th International meeting in Lille, France