Newyddion Posts from : Ionawr2014

Datganiad i’r wasg – cau gwelyâu Uned Hergest

Wrth ymateb i gyhoeddiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y bydd rhai gwelyau yn Uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd yn cau o bosib er mwyn ceisio delio gyda phryderon ynghylch y modd y mae cleifion yn cael eu trin, dywedodd Rheolwr Rhanbarthol Goledd Cymru Hafal, Carina Edwards:

Iechyd Meddwl yn Ewrop – Hafal yn rhoi enghreifftiau o arferion da

Roedd Hafal wedi cyflwyno gwybodaeth yn ddiweddar am ychydig o’r gwaith y mae’n gwneud yng Nghymru er mwyn hyrwyddo ymrymuso ac arfer da, a hynny i’r ‘World Health Organisation Collaborating Centre’ (WWO-CC) ar gyfer ymchwil a hyfforddiant mewn iechyd meddwl.

Deputy Prime Minister Nick Clegg will today launch a new Mental Health Action Plan which sets out 25 areas where immediate action is called for to improve care, support and treatment.

Commenting on Mr Clegg’s statements, Junaid Iqbal of mental health charity Hafal, said: “Hafal’s Members are very interested in the Action Plan and the priority that the UK Government is giving to mental health. The announcements only cover England as health is devolved to the Assembly, but we are very interested to see whether words are turned into actions across the border.