Newyddion Posts from : 2014

Cleientiaid Ifanc Hafal yn cwrdd â’r Gweinidog

Pobl ifanc o Hafal yn cwrdd â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yr wythnos hon er mwyn trafod ffyrdd i wella Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS).yng Nghymru Mae’r cyfarfod, a drefnwyd gan y Comisiynydd Plant i Gymru,… Darllenwch mwy

Aelod HELP Hafal yn mynychu’r gynhadledd INVOLVE

  Roedd Karen Morgan, sy’n Aelod o Banel Arweinyddiaeth Arbenigol Hafal (HELP), wedi mynychu cynhadledd INVOLVE yn Birmingham mis diwethaf. Roedd y gynhadledd ‘Changing Landscapes’ yn y Ganolfan Arddangosfeydd Genedlaethol yn Birmingham wedi ei hagor gan Dr. Russell Hamilton, Cyfarwyddwr… Darllenwch mwy

Prif Weithredwr Bill yn ffarwelio â Hafal

Mae Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones, sydd yn ymadael â Hafal yr wythnos hon, wedi rhoi diolch i bawb sydd wedi cefnogi’r mudiad yn ystod ei gyfnod fel Prif Weithredwr. Dywedodd Bill: “Hoffwn estyn diolch i’r Aelodau, gwirfoddolwyr, staff ac… Darllenwch mwy

DIWRNOD GWYCH YN EIN CYNHADLEDD HYDREF 2014

Cynhaliwyd Cynhadledd Hydref Hafal yn Llanfair-ym-Muallt ddoe ac roedd yn ffantastig! Roedd gweithgareddau’n cynnwys y Great Welsh Bake Off!, Tai Chi, gweithdy ar therapïau  siarad a gweithdy celf wedi ei ysbrydoli gan Matisse …