Newyddion Posts from : Tachwedd2013

Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU

Mae Hafal wedi ennill Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU, a hynny yn y categori “Rhagoriaeth wrth Ddarparu gwybodaeth am y Broses Gofal i Ddefnyddwyr Gwasanaeth a/neu Ofalwyr” yn sgil y cwrs hyfforddi ‘Sut i gael Cynllun Gofal a Thriniaeth gwych’! Dyma Denise Charles ac Anthony Thomas yn derbyn y tystysgrifau.

Care Programme Approach Association UK Award

Hafal won the Care Programme Approach Association UK Award in the “Excellence in Providing Information about the Care Process for Service Users and/or Carers” category for our ‘How to get a great Care and Treatment Plan’ training course!