Newyddion Posts from : Awst2013

Michaela on benefits changes

“Everybody’s worried about it … They’re discriminating against the disabled, and against people with mental health problems.”

Michaela ar y newid i fudd-daliadau

“Mae pawb yn poeni ynghylch y peth… Maent yn gwahaniaethu yn erbyn yr anabl ac yn erbyn pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.” Dyna’r hyn a ddywedodd y defnyddiwr gwasanaeth Michaela o Gonwy yn y stiwdio Golau! Camera! EWCH! heddiw am y newidiadau i’r system fudd-daliadau: cliciwch yma er mwyn gwylio blog Michaela.

Shelley yn siarad am bwysigrwydd bod yn hyderus

“Chi yw’r person sydd yn cadw’r person yna mewn swydd – yn y pendraw felly, mae’n rhaid iddynt wrando arnoch.” Dyma gyngor y defnyddiwr gwasanaeth Shelley o Sir Fflint a fu’n siarad yn y stiwdio heddiw am bwysigrwydd adeiladu hyder er mwyn siarad yn agored gyda gweithwyr iechyd proffesiynol a gofyn am wasanaethau:

Richard: “Rwy’n medru rhoi 100% o ran mewnbwn i’m cynllun gofal”

Mae’r Cynllun Gofal a Thriniaeth yn “ddarn o waith dyddiol, byw” dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth Richard yn nigwyddiad Golau! Camera! EWCH! heddiw yn Wrecsam. Wrth siarad yn y stiwdio, ychwanegodd ef: “Mae’r Cynllun yn cael ei ddiweddaru’n barhaus ac rwy’n medru rhoi 100% o ran mewnbwn iddo”: cliciwch yma er mwyn gwrando ar paham y mae Richard yn credu fod y Cynllun yn wych.