Newyddion Posts from : Gorffennaf2013

Heddiw, mae stiwdio Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Dorfaen!

Yn ystod yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!, rydym ym gofyn am adborth ynghylch sut y mae y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth newydd yn rhoi llais i gleifion. Dywedodd Steve, defnyddiwr gwasanaeth o Dorfaen, wrthym: “Mae’r Cynllun Gofal a Thriniaeth yn rhoi’r pŵer i ymrymuso… mae hawl gyfreithiol gennym i fynegi barn.” Cliciwch yma er mwyn clywed ef yn sôn am gael ei ymrymuso gan y Cynllun.