Newyddion Posts from : Mawrth2013

Lansio Canllaw Newydd i Fyfyrwyr

Mae Canolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal wedi lansio canllaw newydd ar gyfer myfyrwyr sydd yn seiliedig ar brofiadau mwy na 1000 o bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr ac mae wedi ei baratoi fel rhan o fenter arloesol sydd wedi ei hariannu gan Comic Relief.

New Guide for Students Launched

Hafal’s National Learning Centre has launched a new guide for students which is based on the experiences of over 1000 people with a serious mental illness and their carers and has been produced as part of a groundbreaking Comic Relief-funded initiative.