Hafal yn cwrdd ag ASau yn San Steffan

Llun o Penny Cram a Junaid Iqbal gydag aelodau o’r Blaid Lafur Seneddol

Roedd Arweinydd Materion Cyfiawnder Troseddol i Hafal Penny Cram ac Arweinydd ar Faterion y Cynulliad ar ran Hafal Junaid Iqbal wedi cwrdd ag ASau o’r Blaid Lafur, y Blaid Geidwadol a Phlaid Cymru’r wythnos hon i drafod materion allweddol a godwyd gan Aelodau gan gynnwys y diwygiadau lles a’r materion iechyd meddwl sydd yn wynebu menywod yn y system cyfiawnder troseddol.

Roedd Penny a Junaid wedi cwrdd ag aelodau o’r Blaid Lafur Seneddol, yr Aelodau Seneddol Ceidwadol Stephen Crabb (Is-Ysgrifennydd Seneddol yn Swyddfa Cymru) a Simon Hart, ac Aelod Seneddol Plaid Cymru Hywel Williams.