Newyddion Posts from : Chwefror2013

Hafal yn cwrdd ag ASau yn San Steffan

Roedd Arweinydd Materion Cyfiawnder Troseddol i Hafal Penny Cram ac Arweinydd ar Faterion y Cynulliad ar ran Hafal Junaid Iqbal wedi cwrdd ag ASau o’r Blaid Lafur, y Blaid Geidwadol a Phlaid Cymru’r wythnos hon i drafod materion allweddol a godwyd gan Aelodau gan gynnwys y diwygiadau lles a’r materion iechyd meddwl sydd yn wynebu menywod yn y system cyfiawnder troseddol.

Hafal meets MPs at Westminster

Hafal Criminal Justice Lead Penny Cram and Assembly Lead Junaid Iqbal met with MPs from the Labour, Conservative and Plaid Cymru parties this week to discuss key issues raised by our Members including welfare reform and mental health issues facing women in the criminal justice system…