Newyddion Posts from : 2013

Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU

Mae Hafal wedi ennill Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU, a hynny yn y categori “Rhagoriaeth wrth Ddarparu gwybodaeth am y Broses Gofal i Ddefnyddwyr Gwasanaeth a/neu Ofalwyr” yn sgil y cwrs hyfforddi ‘Sut i gael Cynllun Gofal a Thriniaeth gwych’! Dyma Denise Charles ac Anthony Thomas yn derbyn y tystysgrifau.

Care Programme Approach Association UK Award

Hafal won the Care Programme Approach Association UK Award in the “Excellence in Providing Information about the Care Process for Service Users and/or Carers” category for our ‘How to get a great Care and Treatment Plan’ training course!

“It’s a Wrap!”

Autumn Conference marks culmination of groundbreaking
Lights! Camera! ACTION! 2013 mental health campaign

Golau! Camera! EWCH! yn cyrraedd yr uchafbwynt yn y Senedd heddiw

Mae’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd heddiw, ac er mwyn nodi’r achlysur, roedd Golau! Camera! EWCH! – ein hymgyrch genedlaethol ym 2013 a arweiniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac a gefnogwyd gan Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl – wedi ei ddathlu mewn digwyddiad yn y Senedd.