Newyddion Posts from : Medi2012

Yr ymgyrch ‘Symud i Fyny’ yn cyrraedd y copa ar yr Wyddfa

Roedd yr ymgyrch ‘Symud i Fyny’ wedi cyrraedd y copa mewn tipyn o steil heddiw pan wnaeth 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol o Bipolar UK, Hafal a’r Sefydliad Iechyd Meddwl – ynghyd ag aelodau dewr o asiantaethau statudol ar draws Cymru – ddringo’r Wyddfa, sef y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr.

“Asesiad Gallu I Weithio yn parhau i fod yn broses aneffeithiol”

Mae trydydd Adolygiad o’r Asesiad Gallu I Weithio (AGIW) yn cael ei gynnal gan ymgynghorydd llywodraeth y DU, yr Athro Malcolm Harrington. Cyflwynwyd yr AGIW yn gyntaf ym mis Medi 2008 er mwyn asesu’r hawl i dderbyn Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (LCaCh), ac mae Deddf Diwygio Lles 2007 yn ymrwymo’r Ysgrifennydd Gwladol i gyflwyno adroddiad annibynnol gerbron y Senedd bob blwyddyn am y bum mlynedd gyntaf o ran ei weithredu.