Newyddion Posts from : Awst2012

Gofalwyr y Barri yn pwysleisio pwysigrwydd ymyrraeth gynnar

Roedd pwysigrwydd ymyrraeth gynnar yn y broses o drin afiechyd meddwl difrifol – a’r angen i sicrhau fod Meddygon Teulu yn meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf o ran rhoi diagnosis o afiechyd meddwl – yn un o’r pwyntiau trafod yn nigwyddiad Symud I Fyny heddiw yn y Barri.

A ydych chi yn barod i gymryd rhan yn Her yr Wyddfa?

Efallai eich bod gweld lluniau o’n taith ddringo epig “Symud i Fyny” i fyny Pen y Fan ym mis Mai… Wel, y tro hwn, rydym yn anelu hyd yn oed yn uwch gyda’n hymgyrch sydd yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth. Ar ddydd Gwener, 28 Medi 2012, byddwn yn dringo’r Wyddfa – copa uchaf Cymru!