Newyddion Posts from : Gorffennaf2012

Arbenigwr o’r UDA yn cefnogi Hafal

Mae Suzanne Vogel-Scibilia, cyn Lywydd y National Alliance of Mental Illness (NAMI) – sef mudiad iechyd meddwl mwyaf yn y byd – wedi ymweld â Hafal heddiw.

US expert flies in to support Hafal

Suzanne Vogel-Scibilia, former President of the National Alliance on Mental Illness (NAMI) – the largest mental health organisation in the world – visited Hafal today.

“Symud I Fyny” yn cyrraedd Torfaen!

Mae’r pwysigrwydd a chwaraeir gan gadw’n heini o ran gwella o afiechyd meddwl difrifol wedi bod yn un o’r pwyntiau trafod yn nigwyddiad “Symud I Fyny” heddiw yn Nhorfaen.