Newyddion Posts from : Mehefin2012

Newyddion trist am ein cyn Rheolwr Materion Cyhoeddus John Abbott

Bu farw cyn Rheolwr Materion Cyhoeddus Hafal John Abbott yr wythnos diwethaf. Roedd John yn gymeriad poblogaidd iawn yn Hafal a thu hwnt yn ogystal â bod yn ymgyrchydd hynod effeithiol a wnaeth gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Andrew Mulholland yn y Brif Swyddfa.

Mae sicrhau bod safonau ansawdd ar gyfer y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth a gyflwynwyd yn gynharach y mis hwn yn un o’r pwyntiau a drafodwyd yn y digwyddiad “Symud I Fyny” a gynhaliwyd heddiw yn Ninbych-y-pysgod.

Mae’r Cynlluniau newydd, sydd yn rhan o’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) hanesyddol, yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth i fabwysiadu dull cynhwysfawr tuag at eu hadferiad o afiechyd meddwl difrifol drwy gofnodi eu holl amcanion adferiad a’u hanghenion cefnogaeth (yr… Darllenwch mwy