Newyddion Posts from : Mai2012

Roedd pwysigrwydd y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth holistaidd yn un o’r prif bynciau trafod yn y digwyddiad ymgyrch “Symud I Fyny!” ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw.

Dywedodd Paul Dennis, defnyddiwr gwasanaeth ym mhrosiect Hafal: “Rwyf yn gwybod o brofiad fod cleifion iechyd meddwl angen llawer iawn mwy na meddyginiaethau yn unig er mwyn gwella. Rydym wedi ymgyrchu ers amser hir er mwyn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael hawl i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth sydd yn cynnwys yr holl feysydd bywyd ac yn edrych ar yr hyn oll y mae cleifion ei angen (llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianta neu berthnasau ofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol neu ysbrydol; gwaith a galwedigaeth). Mae’n wych fod y cynlluniau newydd yma yn mynd i ddod i rym o dan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru).”

Digwyddiad Arloesol o “ddeialog rhwng pobl gydradd” yn Nigwyddiad “Symud I Fyny”

Roedd defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr wedi cynnal digwyddiad arloesol ddoe. Roedd y seminar “Symud I Fyny”, a gynhaliwyd yn Llandrindod, wedi arwain at ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn parhau â’u “deialog o bobl gydradd” gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl drwy drafod y cyfleoedd am adferiad sydd yn cael eu darparu gan Strategaeth Iechyd Meddwl newydd a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a Mesur Gofalwyr Llywodareth Cymru…

Mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn dringo Pen y Fan!

Roedd mwy na o 100 ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol wedi dringo Pen y Fan heddiw (11eg Mai) fel rhan o “Symud I Fyny”, ymgyrch genedlaethol sydd yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr ar draws Cymru. Gyda’r mynydd yn 886 metr uwchlaw lefel y môr, Pen y Fan, un o’r Bannau Brycheiniog, yw’r copa uchaf yn ne Prydain.

Movin’ On Up campaign reaches Pen y Fan!

Over 100 mental health service users, carers and health professionals scaled Pen y Fan today as part of “Movin’ On Up”, a national campaign run by mental health service users and carers across Wales.

Ymgyrch “Symud I Fyny” 2012 yn Cychwyn ym Merthyr!

Roedd yr ymgyrch “Symud I Fyny” wedi cael dechreuad gwych heddiw ym Merthyr! Roedd digwyddiad “Symud I Fyny” wedi ei gynnal ym mhrosiect Hafal yn Ystâd Ddiwydiannol Pant yn Nowlais ac roedd yn cynnwys sinema mudol, ‘fan wersylla’ VW clasurol a ‘mynydd mudol’.