Newyddion Posts from : Ebrill2012

Dringwyr i fynd i’r afael â’r Her Tri Chopa!

Mae grŵp o weithwyr iechyd meddwl dewr o’r GIG o Gaerdydd a’r Fro wedi bod yn ddigon caredig i fynd ati i gasglu arian i Hafal drwy fynd i’r afael â’r Her Tri Chopa – ar yr un diwrnod ag y bydd defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol yn dringo Pen y Fan fel rhan o’r ymgyrch “Symud I Fyny”.

MINAR SYMUD I FYNY: LLEFYDD YCHWANEGOL AR GAEL!

Mae defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gofalwyr yn cynnal Seminar yn Llandrindod ar 17 Mai 2012 gyda’r nod o ddatblygu eu deialog parhaus gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethu iechyd meddwl. Mae’r Seminar yn rhan allweddol o “Symud I Fyny” sydd yn anelu i fynd ag ymgyrchu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr am wasanaethau iechyd