Newyddion Posts from : Ionawr2012

Hafal yn cyhoeddi ymateb i’r Cod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)

Mae Hafal wedi cyhoeddi ei ymateb ffurfiol i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod Ymarfer ar gyfer Rhannau 2 a 3 o’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru). Yn yr ymateb, mae Hafal yn pwysleisio pwysigrwydd cynllunio gofal gan ddatgan:
“Rhaid i’r Cod i ddatgan yn eglur y dylai fod yn arfer i Gynlluniau Gofal a Thriniaeth i gofnodi’r gweithredoedd yn erbyn yr wyth maes bywyd hyd yn oed pan fod pobl yn medru rheoli maes o’u bywyd heb unrhyw gefnogaeth ychwanegol.”