“Cymryd y Llyw” – ymgyrch a arweinir gan gleientiaid er mwyn gosod defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl yn y sedd yrru – yn cyrraedd Sioe Frenhinol Cymru rhwng 18 a 21 o Orffennaf!

Bydd “Cymryd y Llyw”, ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru rhwng 18 a 21 o Orffennaf. 

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr Hafal: “Mae’r ymgyrch yn cynnwys rali o gwmpas Cymru mewn bws meicro VW clasurol gyda 22 o ddigwyddiadau wythnosol yn cael eu cynnal o fis Mai i fis Medi, un ym mhob sir. Rydym eisoes wedi cael tyrfaoedd da yn mynychu ein digwyddiadau mewn llefydd megis Caerdydd,  Aberystwyth, Caerfyrddin a Chaernarfon. Mae wir wedi cipio dychymyg y cyhoedd.”

Bydd modd i ymwelwyr â’r Sioe Frenhinol i ‘gymryd y llyw’ yn llythrennol wrth iddynt wibio yn ein hefelychydd rali a fydd yn y fan wersylla. Mae fan yr ymgyrch – Samba sydd â 21 ffenestr o 1964 ac yn hanu o Colorado ac wedi’i ail-wneud gyda rhannau dilys – eisoes wedi ennyn cryn dipyn o sylw tra ar ei deithiau.

Bydd yr ymgyrch, sydd i’w chynnal tan fis Medi, yn ymgysylltu â’r bobl hynny sydd yn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd neu sy’n meddu ar afiechydon meddwl difrifol megis sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol a diagnosis eraill sydd fel arfer angen lefelau uchel o ofal. Mae Hafal a MDF the Bipolar Organisation Cymru, sef mudiadau sydd yn cael eu harwain gan ddefnyddwyr gwasanaethau, yn gweithio mewn partneriaeth â’r Sefydliad Iechyd Meddwl er mwyn cefnogi’r ymgyrch a fydd yn ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol:

  • I neidio yn y sedd yrru o safbwynt rheoli eu hadferiad eu hunain o afiechyd meddwl difrifol.
  • I wneud defnydd o’u hawliau newydd o dan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru).
  • I wneud dewisiadau am y gofal a’r driniaeth y maent yn derbyn – a phwy sydd yn eu darparu.
  • I ddatblygu a rheoli gwasanaethau eu hunain.
  • I ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl fel eu bod yn medru chwarae rhan yn y broses o

        gynllunio a chomisiynu gwasanaethau iechyd meddwl.

Dywedodd Sue Wigmore, Rheolwr, MDF The Bipolar Organisation Cymru: “Mae MDF Bipolar wir yn teimlo’n hynod gyffrous wrth uno yn ei ymdrechion ar yr ymgyrch hon sydd i’w harwain gan ddefnyddwyr ac yn dod â dau fudiad ynghyd ag aelodaeth enfawr sydd ar gyfer cleifion ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru; Hafal a MDF The Bipolar Organisation Cymru, ynghyd â’n ffrindiau yn y Sefydliad.”

Dywedodd David Crepaz-Keay, Sefydliad Iechyd Meddwl: “Rydym yn falch iawn i chwarae rhan oherwydd rydym yn cydnabod pa mor bwysig ydyw i bobl ag afiechyd meddwl difrifol i gymryd camau i helpu eu hunain. Rydym wrth ein bodd yn cefnogi eu hymgyrch ar y cyd gyda Hafal a MDF The Bipolar Organisation Cymru.”