Newyddion Posts from : Gorffennaf2011

“Cymryd y Llyw”, ymgyrch genedlaethol a arweinir gan gleientiaid

Yn dilyn ei llwyddiant ysgubol yn Sioe Frenhinol Cymru, bydd “Cymryd y Llyw”, sef ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn symud ymlaen i’r Eisteddfod, sydd i’w chynnal yn Wrecsam a’r Dalgylch, rhwng Gorffennaf 30ain ac Awst 6ed.

Mae disgwyl i fwy na 150 o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i fynychu

Bydd “Cymryd y Llyw”, ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn cyrraedd Digwyddiad Gogledd Cymru blynyddol Hafal ar Orffennaf 27ain 2011.

Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC i lansio DVD iechyd meddwl

Bydd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC
yn lansio “Safeguarding for the protection of vulnerable adults”, sef DVD addysgol sydd wedi ei wneud gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr iechyd meddwl Hafal mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol, a hynny yn Siambrau’r Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam, ar Orffennaf 29ain.

Health and Social Services Minister Lesley Griffiths AM to launch mental health DVD

Health and Social Services Minister Lesley Griffiths AM will launch “Safeguarding for the protection of vulnerable adults”, an educational DVD made by Hafal mental health service users and carers in conjunction with Wrexham Borough County Council and the Social Services Improvement Agency (SSIA), at the Council Chambers, Guildhall, Wrexham on July 29th.

“Taking the Wheel” reaches the Royal Welsh Show

“Taking the Wheel”, a service-user led campaign which aims to empower people with a serious mental illness in Wales to take control of their lives and the services they receive, has been attracting great interest from thousands of visitors at the Royal Welsh Show this week.