Newyddion Posts from : Mehefin2011

“Y materion sydd yn wynebu gofalwyr iechyd meddwl yn aml yn cael eu hanghofio”

Yn ôl ymchwil newydd ar gyfer Wythnos Gofalwyr, sydd yn cychwyn heddiw, mae mwy na 75% o ofalwyr na sydd yn cael eu talu yng Nghymru yn pryderu am y toriadau i wasanaethau gyda bron i hanner yn ansicr ynghylch sut y byddant yn ymdopi “wrth i’r fwyell ddisgyn ar beth o’r cymorth angenrheidiol y maent yn dibynnu arno.”