Lansio “Cymryd y Llyw” heddiw!

Mae “Cymryd y Llyw”, ymgyrch unigryw a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn cael ei lansio mewn Seminar arbennig yn Llanfair-ym-Muallt heddiw.

Mae’r Seminar yn cynnwys cyfranwyr sydd â phrofiad byw o afiechyd meddwl difrifol gan gynnwys:

• Dave Smith, Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal a Hwylusydd Seminar “Cymryd y Llyw”.

·   David Crepaz-Keay,Pennaeth Ymrymuso a Chynhwysiant

Cymdeithasol, Sefydliad Iechyd Meddwl.

Nigel Griffiths, Aelod Bwrdd, MDF The Bipolar Organisation.

Chris Eastwood,Is-gadeirydd Hafal.

Dywedodd Dave Smith, Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal a Hwylusydd Seminar “Cymryd y Llyw”: “Un o brif amcanion ‘Cymryd y Llyw’ yw ymrymuso defnyddwyr gwasanaethau fel y gallant reoli eu hadferiad. Gwn o brofiad personol fod y feddyginiaeth wedi gweithio am y blynyddoedd cyntaf ar ôl i mi dderbyn diagnosis fod anhwylder deubegynol arnaf ond roedd angen newid tipyn o bethau eraill yn fy mywyd. Yn y pendraw, mi wnes i gymryd rheolaeth o’n adferiad gan wneud y mwyafrif o’r newidiadau yma fy hun drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd a mynychu cwrdd hyfforddi hunan-reoli a newidiodd fy mywyd. Bydd yr ymgyrch hon yn pwysleisio fod adferiad drwy hunan-reoli yn bosibl.” 

Er mwyn edrych ar luniau o ddigwyddiad heddiw, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.facebook.com/pages/Hafal/131232186903160