“Cymryd y Llyw” yn Caerdydd!

Mae’r digwyddiad ymgyrchu “Cymryd y Llyw” cyntaf wedi ei gynnal heddiw ym mhrosiect Hafal yn Sain Ffagan, a hynny cyn lansiad swyddogol yr ymgyrch yn Llanfair ym Muallt ar Fai’r 12fed. 

Dywedodd Arweinydd y Practis, Junaid Iqbal: “Er mwyn gweddu gyda thema foduro’r ymgyrch, mae defnyddwyr gwasanaethau wedi adeiladu garej o’r ‘60au sydd wedi ei wneud yn llwyr o gardbord ac mae’r olygfa yn dipyn o ryfeddod – chwa o awyr iach o Etholiad y Cynulliad!

“Rydym yn cynnal barbeciw ac mae basgedi blodau sydd i’w hongian a phlanhigion o ardd boblogaidd ein prosiect ar werth. Mae nifer o bobl eisoes wedi mynychu i ddangos eu cefnogaeth

“Mae Mutale Merrill, Is-Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro hefyd wedi mynychu ac mae ymwelwyr wedi cael y cyfle felly i drafod materion iechyd meddwl sydd yn peri’r pryder mwyaf iddynt. 

Er mwyn gweld mwy o luniau, ewch i: http://www.facebook.com/pages/Hafal/131232186903160