Newyddion Posts from : Mai2011

Lansio “Cymryd y Llyw” heddiw!

Mae “Cymryd y Llyw”, ymgyrch unigryw a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau sydd yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru i gymryd rheolaeth o’u bywydau a’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn, yn cael ei lansio mewn Seminar arbennig yn Llanfair-ym-Muallt heddiw…

“Cymryd y Llyw” yn Caerdydd!

Mae’r digwyddiad ymgyrchu “Cymryd y Llyw” cyntaf wedi ei gynnal heddiw ym mhrosiect Hafal yn Sain Ffagan, a hynny cyn lansiad swyddogol yr ymgyrch yn Llanfair ym Muallt ar Fai’r 12fed.