Newyddion Posts from : Chwefror2011

Anhwylderau personoliaeth yn ‘gyffredin’, dywed arbenigwyr

Mae anhwylderau personoliaeth yn fwy cyffredin na’r hyn a gredwyd yn wreiddiol. Dyma farn rhai o’r prif arbenigwyr yn y maes sydd yn dweud nad yw’r anhwylderau wedi eu hadnabod yn llawn, a hynny er bod y nifer o bobl sydd yn eu profi dipyn yn uwch na’r rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl mwy adnabyddus fel sgitsoffrenia.