Newyddion Posts from : Ionawr2011

“Cadwch olwg ar yr addewidion sydd wedi eu gwneud

Mae Eiriolwr Defnyddwyr Gwasanaethau Hafal wedi annog Aelodau Cynulliad a phawb arall sydd â diddordeb mewn amddiffyn gwasanaethau iechyd meddwl i ‘gadw golwg ar yr addewidion a wneir ynghylch gwariant iechyd meddwl’.

Cyhoeddiad adroddiad ar broses LCC

Mae adroddiad gan y DWP, a cyhoeddwyd mis diwethaf, yn datganu bod y broses o geisio am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCC) yn arbennig o straenus i bobl ag afiechydon meddwl. Mae’r adroddiad, sy’n canolbwyntio ar yr Asesiad o Allu… Darllenwch mwy