Newyddion Posts from : Tachwedd2010

Hafal yn cynnal cynhadledd hydref flynyddol

Roedd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru wedi ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen a gynhaliwyd yn Llanfair ym Muallt ddoe.

Cynhadledd Hydref Hafal i’w chynnal ddydd Iau yma!

Bydd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru yn cael ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen sydd i’w chynnal yn Llanfair-ym-Muallt yfory (Tachwedd 11eg)…