Newyddion Posts from : Gorffennaf2010

Pwyllgor Mesur Iechyd Meddwl yn cyhoeddi’i argymhellion

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Pwyllgor Deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn craffu Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru) wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn cyflwyno argymhellion ar gyfer y Mesur.

Mental Health Measure Committee publishes recommendations

Following a public consultation the National Assembly for Wales Legislation Committee scrutinising the Proposed Mental Health (Wales) Measure has today published a report presenting recommendations for the Measure.