Hafal yn ennill pumed ‘Gwobr y Gymraeg Mewn Gofal Iechyd’

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi cadarnhau ei statws ddoe fel arweinydd o safbwynt darparu gwasanaethau iaith Gymraeg wedi iddi ennill ei phumed ‘Gwobr y Gymraeg Mewn Gofal Iechyd’.

Enillodd yr elusen y wobr am y pwyslais sy’n cael ei roi ar y Gymraeg gan y Gwasanaeth Cyswllt sydd yn darparu mynediad at wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y gymuned ar gyfer y sawl sy’n dod i gysylltiad â’r System Cyfiawnder Troseddol ac sy’n meddu ar afiechyd meddwl. Mae’r gwasanaeth, sy’n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr a Sefydliad Lloyds TSB, hefyd yn darparu cyngor arbenigol i fenywod o Gymru sydd yn cael eu hail-integreiddio i gymunedau ar ôl cael eu rhyddhau o garchar.

Dywedodd Penny Cram, Prif Swyddog y Gwasanaeth Cyswllt: “Mae cynnig gwasanaeth dwyieithog o hyd wedi bod yn flaenoriaeth ac mae ein holl wybodaeth argraffedig ac ar-lein ar gael mewn Cymraeg syml, hawdd ei deall.

“Un mater i’n cleientiaid benywaidd yw nad oes yna garchardai yng Nghymru ar gyfer menywod. Golyga hyn na fydd llawer o garcharorion Cymreig benywaidd yn derbyn gwasanaethau yn eu hiaith gyntaf, sydd yn gallu arwain atynt yn methu ag ymwneud â’r gwasanaethau hynny. Mae Gwasanaeth Cyswllt Hafal wedi ei ymrwymo i ddarparu gwybodaeth ddwyieithog gynhwysfawr i’r cleientiaid yma ynghyd â chefnogaeth oddi wrth Swyddog Cyswllt Cymraeg ei iaith.”

Mae’r wobr yn cynnwys £1000 a fydd yn cael ei ddefnyddio i lunio cardiau cyswllt dwyieithog ar gyfer carcharorion benywaidd y tu allan i Gymru.