Newyddion Posts from : Mawrth2010

Hafal yn croesawu Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru)

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi croesawu’r Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru) a gyflwynwyd i’r Swyddfa Gyflwyno yn y Cynulliad Cenedlaethol ddoe, a bydd yn cael ei gyflwyno gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Edwina Hart yn y cyfarfod llawn heddiw.