Newyddion Posts from : Chwefror2010

Pwer y Bobl yn Sicrhau Deddfau Iechyd Meddwl Newydd i Gymru

Bydd digwyddiad gan y Cynulliad Cenedlaethol, i’w gynnal yng Nghanolfan Adnoddau Genedlaethol yr elusen iechyd meddwl, Hafal, yn Sain Ffagan, Caerdydd, ddydd Iau 11fed o Chwefror, yn dathlu Cymeradwyaeth Frenhinol y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Iechyd Meddwl.

Call for Nursing Awards Nominations

The Assembly Government, in partnership with the Wales Alliance for Mental Health, has invited mental health service users in Wales to nominate outstanding nurses for a national award…