Newyddion Posts from : 2010

Expert Patient Trainer Project – update!

The Expert Patient Trainer Project, a three year initiative supported by a UK Project Grant from Comic Relief, is now in it’s sixth month.

Hafal’s Expert Patient Trainers are service users or carers who are being supported to gain their own training qualifications and to use their knowledge and ’lived experience’ to develop and deliver a range of quality courses to various organizations in the educational, voluntary, private and public sectors.

Hafal yn cynnal cynhadledd hydref flynyddol

Roedd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru wedi ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen a gynhaliwyd yn Llanfair ym Muallt ddoe.

Cynhadledd Hydref Hafal i’w chynnal ddydd Iau yma!

Bydd gwaith Hafal ar draws y 22 sir yng Nghymru yn cael ei arddangos yng nghynhadledd hydref “Ffordd at Adferiad” yr elusen sydd i’w chynnal yn Llanfair-ym-Muallt yfory (Tachwedd 11eg)…

Hafal yn cyhoeddi Rhestr Wirio ‘Chwalu’r Rhwystrau’

Mae Hafal wedi cyhoeddi rhestr wirio o adroddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc, “Chwalu’r Rhwystrau: Ateb y Sialensau – Cymorth Gwell ar gyfer Plant a Phobl Ifanc gydag Anghenion Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl”.