Newyddion Posts from : Gorffennaf2009

Sinderela yn yr Eisteddfod!

Bydd ymwelwyr i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn cael cyfle unigryw i ddysgu am wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru drwy gwrdd â’r ffigwr tylwyth teg enwog Sinderela ar stondin yr elusen iechyd meddwl Hafal.

“Peidiwch â’n brwsio dan y carped!”

Bydd ymwelwyr â’r Sioe Frenhinol eleni yn cael cyfle unigryw i ddysgu mwy am y gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru drwy gyfarfod y cymeriad o’r stori ledrithiol enwog, Sinderela, yn stondin Hafal, yr elusen iechyd meddwl.

Ymwybyddiaeth Iechyd Corfforol Cenedlaethol Hafal

Daeth chwaraewyr tîm rygbi’r Gweilch i Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol Hafal yng Nghastell-nedd ddoe (9fed o Orffennaf) i gymryd rhan yn y gystadleuaeth tynnu rhaff ac i gyflwyno medalau i’r enillwyr. Cafodd cleientiaid o bob rhan o Gymru gyfle i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon, gan gynnwys taflu’r weli, rasio ceffylau, Tai Chi, pêl-droed, pêl-foli a bowls.

Ospreys attend National Physical Health Awareness Day

Ospreys players attended the Hafal National Physical Health Awareness Day in Neath yesterday (9th July) to take part in the tug-of-war and award winners with medals. Clients from across Wales got the opportunity to take part in a number of sports including welly wanging, horse racing, Tai Chi, football, volleyball and boules.