Dr Dai Lloyd AC yn ymweld â Phencadlys Hafal yn Llandarsi

Rheolwr Ymgyrchoedd Hafal, John Abbott, yn cyflwyno copi o gyhoeddiad diweddar Hafal, “Gwerthoedd Newydd – Arferion Newydd” i Dr Dai Lloyd

Bu AC Plaid Cymru, Dr Dai Lloyd, yn ymweld â Hafal ddydd Llun, Ebrill 6ed, i bwysleisio ei ddymuniad i weld datblygiad gwirioneddol mewn gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Bu Dr Lloyd, sy’n aelod o Bwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol y Cynulliad, ar ymweliad i brosiect Hafal yn Abertawe yn ddiweddar.

Yn ystod yr ymweliad i Bencadlys Hafal yn Llandarsi, cyflwynwyd copi o gyhoeddiad diweddaraf yr elusen – “Gwerthoedd Newydd – Arferion Newydd” – i Dr Lloyd, sef adroddiad sy’n cynrychioli barn Aelodau Hafal a fu’n rhoi awgrymiadau cadarn am yr hyn yr hoffent ei weld yn Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Llywodraeth y Cynulliad, y mae disgwyl iddo gael ei gyhoeddi ddiwedd y flwyddyn.

Dywedodd Dr Lloyd, sy’n AC ar gyfer Gorllewin De Cymru, ei fod yn falch iawn o weld barn defnyddwyr gwasanaethau’n cael eu hystyried wrth drafod gweithrediad yr arferion newydd.

Dywedodd hefyd fod yn rhaid i’r GIG yng Nghymru, dan ei strwythur newydd, gael gorchymyn clir yn ymwneud â materion iechyd meddwl a rhoddodd ei gefnogaeth lawn i waith Hafal.

I ddarllen “Gwerthoedd Newydd – Arferion Newydd” ewch i wefan Hafal yn: https://www.hafal.org/hafal/publications.php