Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2008: Mae Digwyddiad Hafal yn y Cynulliad yn Pwysleisio Gwellhad o Afiechyd Meddwl

Ar Fawrth 11eg, cynhaliodd elusen afiechyd meddwl Hafal ddigwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn y Cynulliad i ddathlu llwyddiannau merched yng Nghymru sydd wedi brwydro i wella o afiechyd meddwl difrifol…

Lansiodd Gwenda Thomas AC, Dirprwy Weinidog ar gyfer Iechyd aPhencampwr Gofalwyr Cymru’r digwyddiad a gyllidwyd gan y Cynulliad.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Nhŷ Crughywel rhwng 12 a 2pm.

MaeDiwrnod Rhyngwladol y Merched yn ddiwrnod byd-eang sy’n cysylltu hollferched y byd ac yn eu hysbrydoli i gyrraedd eu potensial llawn.

Daethdigwyddiad y Cynulliad â defnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr sy’nferched ledled Cymru at ei gilydd i gyflwyno neges gadarnhaol ynghylchgallu merched i oresgyn rhwystrau ac i wella eu hiechyd.

Dywedodd JJ Hatton, cleient Hafal o Abertawe: “Mae hwn yn ddigwyddiad arwyddocaol iawn i bobl fel minnau.

“Mae’ngolygu ein bod yn medru siarad wyneb yn wyneb ag AauC a dweud wrthyntam y camau mawr y mae merched yn eu cymryd i oresgyn tostrwydd ac i fywbywyd mwy cyflawn.

“Mae llawer o broblemau yn ein hwynebu nifel merched. Yn aml, rhaid i ni ofalu am y teulu a’n cartref ac rydymyn fwy tebygol o fod mewn gwaith sy’n talu’n llai.

“Mae mwy nasaithdeg pump y cant o ofalwyr yn ferched, ac mae mwy o ferched nadynion yn dioddef o dostrwydd fel iselder ysbryd.

“Ond wrthganolbwyntio ar nodau cyraeddadwy a chymryd camau tuag at wella, maemerched yng Nghymru’n derbyn yr her. Mae mwy a mwy o ferched yngNghymru’n cymryd rheolaeth o’u bywydau, diolch yn rhannol i gefnogaethelusennau fel Hafal.”

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedoddGwenda Thomas AC: “Er y gall themâu ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol yMerched wahaniaethu o le i le, mae’n rhoi’r cyfle i ni i gyd ddod atein gilydd a meddwl am lwyddiannau merched ar hyd y blynyddoedd.

“Mae’nrhoi’r cyfle i ni gydnabod merched o nifer o ddiwylliannau sydd wedigoresgyn anawsterau mawr yn eu bywydau – mae rhaid i ni wrando agweithredu os ydym am gwrdd ag anghenion holl gymunedau Cymru.”

Gwenda Thomas AC, Trish Law AC ac Eleanor Burnham AC at digwyddiad Hafal Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2008.