Croeso i Hafal

Ni yw prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Gan gwmpasu pob ardal Gymru, mae Hafal yn sefydliad a reolir gan y bobl y byddwn yn eu cefnogi: unigolion sydd wedi cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl difrifol.

Sylfaen ein gwasanaethau ar gyfer cleientiaid yw ein Rhaglen Adferiad unigryw ein hunain. Yn seiliedig ar egwyddorion modern hunanreolaeth a grymuso, mae’r rhaglen hon yn cynnig ffordd gwbl drefnus i gleientiaid o gyflawni adferiad drwy ganolbwyntio ar wella pob agwedd ar eu bywyd.

Visit our English website here           

 

 • Adferiad

  Adferiad

  Mae Rhaglen Adferiad Hafal yn ddull modern o ddelio ag afiechyd meddwl ac yn eich annog i fabwysiadu dull “Person Cyfan” tuag at eich bywyd

  Mwy o wybodaeth
 • Cefnogwch Ni

  Cefnogwch Ni

  Mae modd i chi gefnogi ein gwaith drwy ddod yn Aelod, gwirfoddoli, neu drwy gyfrannu neu adael rhodd i Hafal.

  Dewch i Chwarae Rhan.
 • Ardal Leol

  Ardal Leol

  Mae Hafal yn gweithredu ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol/ardal Bwrdd Iechyd ar draws Cymru. Mae modd i chi ganfod mwy am y gwasanaethau sydd ar gael yn lleol yn eich ardal chi.

  Eich Ardal